صفحات رویداد استارت‌آپ‌تخصصی دانشگاه هرمزگان

محورهای رویداد

محورهای رویداد

محورهای رویداد:

  • کاهش آسیب های فضای مجازی
  • مسائل اجتماعی کودکان کار
  • اعتیاد و چالش های مواد مخدر
  • حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی
  • آسیب های روانشناختی
  • حقوق شهروندی
  • مسئولیت اجتماعی
  • موضوع ویژه: (آسیب های فضای مجازی و طلاق- زنان خودسرپرست و طلاق- خشنونت و طلاق- خیانت و طلاق)

 

2

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L