صفحات رویداد استارت‌آپ‌تخصصی دانشگاه هرمزگان

جوایز و هدایا

جوایز و هدایا

جوایز و هدایا:
گروه اول: 7 میلیون تومان همراه با تندیس ولوح تقدیر
گروه دوم: 5  میلیون تومان همراه با تندیس و لوح تقدیر
گروه سوم: 3 میلیون تومان همراه با تندیس و لوح تقدیر

و 10 جایزه ارزنده نقدی برای بخش های برتر هر ایده

4

ارسال پیام

 
   
نام:  
نام خانوادگی:  
شماره تلفن:  
متن:  
 
کد تصویر  
   
 
L